Tổng hợp các thuật toán xóc đĩa hay nhất không nên bỏ qua - Thabet

One-lot subdivision, land transfer is OK’d